Language
Dansk  English  Norsk  Svenska
Book et møde
+45 98 19 39 30

Rådgivning

Abekatten A/S har i mer än 20 år arbetat med att förverkliga olika klätterinstallationsprojekt i alla storlekar och former.

Här kan du hitta hjälp och inspiration till att förverkliga just ditt projekt.

Från idé till verklighet

Oavsett om din idé bygger på en ekonomisk ram, en dröm eller en behovsanalys, så är det viktigt att vi från början definierar under vilka förhållanden klätterinstallationen ska fungera.

Några av de frågor du alltid borde ställa dig är:

 - Vilka möjligheter finns för just min lokal?
- Vad ska installationen användas till (aktiviteter och målgrupper)?
- Vilka möjligheter ger de fysiska ramarna?
- Vilken ekonomi har projektet till förfogande?

1. Inledande samtal

Ett typiskt projektförlopp börjar som regel med ett samtal där vi försöker bli på det klara med era idéer och behov. Detta samtal sker oftast på telefon.

2. Upprättande av en offert   

I samband med samtalen ber vi er oftast att skicka ett par bilder på området där klätterinstallation ska uppföras – samt några grova skisser. Därefter utarbetar vi en första offert som ger er en bra bild över vad installation ungefär kommer att kosta och om det är någonting som du bör vara uppmärksam på. Ibland är det fördelaktigt för båda parter om vi kan träffas på platsen. I dylika tillfällen genomför vi även en mätning av området där installation ska ske. Offerten består oftast av en specificering av klätterväggen samt 1-3 referenser på redan uppförda installationer som kan tillgodose era behov.

3. Utarbetande av design

När ni har slagit fast om projektet ska fortsätta är det dags att utarbeta en faktisk design. Detta kräver ett djupare samtal om era behov samt en noga uppmätning av platsen. Designen skapas som en 3D-modell så att man enklare kan föreställa sig väggens rymd. Här arbetar vi även oftast med färg- och materialval. Detta tar oftast 2-3 rundor innan ni är klara till att godkänna klätterväggen. Är det ett större projekt är det större behov av möten – annars sker utformningen av designen via e-post och telefon.

4. Produktion av klätterinstallationen

När designen är godkänd börjar vi först med att projektera och därefter producera installationen. Denna process sker delvis digitalt och är automatiserad för att uppnå bästa resultat. Beroende på väggens storlek tar det vanligtvis 4-5 veckor från orderbekräftelse tills det att väggen är färdigproducerad.

5. Montering av leverans

När datumet för monteringen är bestämt står vi redo med manskap, lyftredskap och en massa verktyg. En bouldervägg på 50 m2 tar oftast 2-3 dagar att montera, och en hög klättervägg på 100 m2 tar 3-4 dagar. När monteringen är avslutad överlåter vi väggen till er tillsammans med en servicemapp som innehåller alla de saker som krävs i enlighet med Dansk Standard. Vi strävar efter att ert projektförlopp ska bli så smidigt som möjligt, och detta lyckas bäst med en nära dialog.

6. Bygg-själv

I de tillfällen som det är tal om en bygg-själv-lösning får ni ett meddelande om när materialet är klart för avhämtning. Naturligtvis medföljer ritningar och, vid behov, ett trygghetsavtal. 

Kontakta oss gärna om du har behov av vår expertis.

Kontakt

Anbud

Vi blir ofta kontaktade av arkitekter och byggherrar som har beslutat sig för en klätterinstallation men som inte riktigt har klart för sig hur den ska utformas och vilka regler och normer som gäller inom området – inklusive, t.ex., dansk standard för klätterväggar och och lekplatser. I dessa tillfällen ställer vi gärna upp med vår erfarenhet och kan således hjälpa till med att både konkretisera idéer, utarbeta ungefärliga priser, samt, om det är aktuellt, skapa anbud.

Vi har skapat en mall för anbud som hjälper dig med att ta ställning till de viktigaste sakerna och därmed inte utelämna något viktigt i samband med anbudet.

Har du behov av att vi tar fram konkreta design- och/eller konstruktionsritningar,är också det något som vi kan hjälpa till med.

Kundbesök 

Om ni är på väg att förverkliga en klätterinstallation och har kommit så långt att du har skaffat en lokal, och har en ungefärlig bild över hur stor väggen ska vara, då kommer vi gärna ut till dig och pratar lite om dina möjligheter. Syftet med kundbesöket är att för prata om vilka specifika behov ni har, och vilken sorts klätterinstallation som bäst kan uppfylla detta. Vi vill gemensamt komma fram till hur anläggningen ska användas på bästa sätt och hur klätterväggen ska se ut i grova drag. Dessutom är det ofta intressant att prata om vilka aktiviteter en eventuell ny klätteranläggning medför, och hur ni kan förbereda er inför detta på bästa sätt.

Brandklassificering

Oavsett om en klättervägg eller någon annan klätterinstallation uppförs inomhus eller utomhus, kan det i vissa tillfällen ställas krav på olika brandklasser – både när det gäller klätterinstallationen och fallskyddsunderlaget. Vi har flera års erfarenhet med att få klätterinstallationer godkända av brandmyndigheter och kan således vara behjälpliga med både dokumentation av våra material, och med annan vägledning.

Fondansökan

För att en ny klätteranlägging ska kunna förverkligas krävs det finansiella medel. Om ni har behov av hjälp med att utarbeta er fondansökan, kan vi hjälpa er med det. Vi har möjlighet att skapa allt från prospekt till konstruktionsritningar – dessutom har vi stor erfarenhet av att skapa 3D-modeller och visualiseringar. Oavsett vad ni tror kan främja er ansökan så kan vi hjälpa till med detta. Saknar ni konkreta förslag på möjliga fonder kan vi även hjälpa till med det.

Fallskyddsunderlag

När en klätterinstallation uppförs ska fallskyddsunderlagets kvalitet ofta tas i beaktande. Kraven på fallskyddsunderlag beror på väggens utformning, höjd och ändamål. Oavsett vilken klätterinstallation som ni arbetar med så kan vi hjälpa dig med att välja det mest optimala fallskyddsunderlaget. 

Acceptera cookies

www.abekatten.se använder cookies inkluderar att sammanställa statistik om användningen av webbplatsen

Abekatten.se

 
 Telefon

+46 910 15980

   
 
E-post

info-abekatten@abekatten.dk

   
 
Adress

Plastvägen 6
SE-931 42 Skellefteå

 

Copyright Abekatten Klätterväggar 2015